Privacyverklaring M-Ployee

 

M-Ployee is als uitzendonderneming verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van kandidaten en uitzendkrachten.

Door technologische ontwikkelingen en globalisering is in Europa behoefte ontstaan aan krachtiger bescherming van persoonsgegevens en strengere handhaving door toezichthouders. Dit gebeurt in de nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 de oude Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Door de nieuwe privacywet krijgen verwerkers van persoonsgegevens meer verplichtingen, krijgen betrokkenen meer rechten en heeft de nationale toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden.

Over M-Ployee

M-Ployee is gevestigd te Stadskanaal en Groningen en is actief onder de namen M-Ployee Techniek B.V. en M-Ployee HR Solutions B.V.

Technische informatie

Onze website kan bezocht worden zonder dat wij uw gegevens opslaan. Technische informatie zoals het IP-adres van uw computer, wordt gebruikt voor het beheer van onze website en zal nooit aan derden worden verstrekt. M-Ployee maakt gebruik van cookies en webstatistieken om te onderzoeken hoe de website wordt gebruikt.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u de gegevens achterlaat middels een formulier op onze website of u zich inschrijft als werkzoekende op één van onze vestigingen. Ook kunnen wij gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in een werkgerelateerde dienstverlening. In dit geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening: uitzenden, detacheren, werving en selectie, payrolling en de salarisadministratie. Het gaat om de volgende processen:

 • Verwerking inschrijfformulier of inschrijfpakket: voor de verloningen en overige administratieve zaken;
 • Verwerking kopie legitimatiebewijs: voor de verloning;
 • Verwerking gegevens in uitzendovereenkomst en verzenden uitzendovereenkomst: voor de tewerkstelling en verloning;
 • Verzenden loonstroken en inlogcodes;
 • Verwerking inkomende mailberichten;
 • Verwerking diploma’s en certificaten;
 • Verwerking gegevens wagenpark;
 • Verwerking persoonsgegevens voor hotelboekingen;
 • Verwerking loonbeslagen en informatieaanvragen;
 • Verwerking ziek- en herstelmelding;
 • Verwerking probleemanalyse en plan van aanpak bij verzuim;
 • Verwerking gegevens sollicitant;
 • Verwerking gegevens inschrijving;
 • Verwerking gegevens kandidaat middels vacaturesites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde processen. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te stemmen op uw specifieke wensen. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Het gaat om onder andere de volgende gegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht;
 • CV met relevante informatie over werkervaring en opleidingen;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid.

Bovengenoemde gegevens zijn benodigd bij een inschrijving. Extra benodigd bij een tewerkstelling zijn:

 • Nationaliteit, BSN, ID-bewijs en eventuele werkvergunning;
 • IBAN;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- of salarisadministratie.

M-Ployee legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

NB: het door u opgegeven mailadres is erg belangrijk en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: vul hier altijd het mailadres is waar u zelf toegang tot heeft en niet het mailadres van uw partner of familielid.

Het delen van persoonsgegevens

M-Ployee kan persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, overheidsinstanties, andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht op wettelijke gronden of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen M-Ployee en de uitzendkracht of payrollkracht.

Het bewaren van persoonsgegevens

De bewaartermijnen die M-Ployee hanteert zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Informatie voor kandidaten

Uw bemiddelingsgegevens worden door M-Ployee maximaal een jaar bewaard. Indien u ons toestemming geeft uw gegevens te gebruiken voor een mogelijke bemiddeling, bewaren wij uw gegevens dus een jaar in ons systeem. Na een jaar ontvangt u een bericht van ons en worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd, tenzij u dit niet wilt. Indien u niet meer door M-Ployee bemiddeld wilt worden, kunt u zich uitschrijven op één van de vestigingen van M-Ployee of door een mail te sturen naar inschrijvingen@m-ployee.nl. Wij zullen in ieder geval één keer in vier weken contact met u opnemen: indien u zich uit wil schrijven en dit contact niet meer gewenst is, kunt u dit aan ons laten weten.

Informatie voor werkenden

Uw gegevens worden door M-Ployee bewaard zolang dit wettelijk verplicht is (tot zeven jaar na uitdiensttreding). Indien u ons toestemming geeft uw gegevens te verwerken, bewaren wij uw gegevens dus zeven jaar in ons systeem. Dit betekent niet dat u na uitdiensttreding benadert wordt als werkzoekende: mocht u dit wel wensen, dient u dit zelf bij ons aan te geven.

Uw rechten

Alle uitzendkrachten werkzaam voor M-Ployee hebben een eigen inlogaccount voor e-uur en hebben hierdoor inzage in de eigen gegevens. U kunt zelf gegevens wijzigen in e-uur. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet aan kunt passen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij M-Ployee, Tinnegieter 33a, 9502 EX Stadskanaal.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

M-Ployee verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies.

Beveiliging

M-Ployee doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door M-Ployee? Dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@m-ployee.nl of M-Ployee, Tinnegieter 33a, 9502 EX Stadskanaal.

Wijzigingen

M-Ployee kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.