M-Ployee heeft een groot netwerk met gevarieerde opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers hebben te maken met (tijdelijke) personeelsvraag. De opdrachtgever doet een aanvraag naar een specifieke functie. M-Ployee werft en selecteert geschikte kandidaten.  Wanneer M-Ployee overtuigd is van de geschiktheid van een kandidaat, wordt deze voorgedragen aan de opdrachtgever. Als ook de opdrachtgever de kandidaat geschikt acht, kan de kandidaat starten met werken bij de opdrachtgever op uitzendbasis, waarbij de flexibiliteit van de fasesystematiek volgens de ABU CAO wordt toegepast.

Het inlenen van personeel is bij uitstek geschikt bij (tijdelijke) extra personeelsbehoefte.