Onder detacheren verstaan we het op projectbasis inzetten van vakspecialisten op contractbasis. Bij detacheren is er sprake van een driehoeksverhouding tussen de medewerker, de opdrachtgever en M-Ployee. De betrokken partijen maken voor aanvang van het project duidelijke afspraken over de duur van de detacheringsovereenkomst. De meest voorkomende vorm van detacheren is een overeenkomst voor bepaalde tijd. 

Detacheringsovereenkomsten worden doorgaans gesloten voor bepaalde tijd. Dit kan zijn voor een van tevoren vastgelegde periode, maar ook voor bijvoorbeeld de duur van een specifiek project.